Kontakty

Kalkulace +420 552 301 517 kalkulace@xmedia.cz
Tisk +420 552 301 516 tisk@xmedia.cz
Jakub Sedláček +420 724 345 060 jakub.sedlacek@xmedia.cz
Ondřej Kačmarčík +420 724 590 009 ondrej.kacmarcik@xmedia.cz
Jan Krompolc +420 605 469 489 jan.krompolc@xmedia.cz
Kateřina Veverková +420 725 735 641 katerina.veverkova@xmedia.cz
Tomáš Vyvial +420 725 517 536 tomas.vyvial@xmedia.cz
Kamila Brychtová +420 725 338 285 kamila.brychotva@xmedia.cz
Grafické oddělení +420 552 301 519 dorota.lubojacka@xmedia.cz
Ostrava
U cementárny 1171/11
703 00 Ostrava – Vítkovice
Praha
Hostinského 1076/8
155 00 Praha 5
tel.: +420 552 301 516
e-mail: office@xmedia.cz
IČ: 27762297
DIČ: CZ27762297